TỈNH BÌNH DƯƠNG
    Điều kiện tự nhiên
    Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
    Huyện TÂN UYÊN
  KCN NAM TÂN UYÊN
    Thư Ngỏ
    Giới thiệu KCN
    Điều kiện tự nhiên
    Cơ sở hạ tầng
    Vị trí thuận lợi
    Khu Đất cho Thuê
    Lợi thế cho Đầu Tư
    Các bước Đầu Tư
  BẢN ĐỒ KCN
  You are visitors :
  KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN Vietnamese | English  

Có nhiều hình thức lựa chọn giúp nhà đầu nhanh chóng thực hiện dự án đầu tư tại KCN Nam Tân Uyên.

Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho các nhà đầu tư giá cạnh tranh và hợp lý nhất.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Nguyễn Tất Lập
Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh
Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.
ĐT : + 84 - 650 652330
Fax : + 84 - 650 652327
: + 84 - 973 616 168
Email : ntlap@namtanuyen.com.vn

  Hoặc


Nguyễn Minh Hùng
Phó Tổng Giám Đốc
Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.
ĐT : + 84 - 650 653366
Fax : + 84 - 650 652327
: + 84 - 918 376 818
Email : nmhung@namtanuyen.com.vn

NAM TAN UYEN JOINT STOCK CORPORATION
Hamlet 4, Khanh Binh Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel : 84-650-652330   Fax :84-650-652325/652327   Email: namtanuyen@vnn.vn; kinhdoanh@namtanuyen.com.vn