TỈNH BÌNH DƯƠNG
    Điều kiện tự nhiên
    Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
    Huyện TÂN UYÊN
  KCN NAM TÂN UYÊN
    Thư Ngỏ
    Giới thiệu KCN
    Điều kiện tự nhiên
    Cơ sở hạ tầng
    Vị trí thuận lợi
    Khu Đất cho Thuê
    Lợi thế cho Đầu Tư
    Các bước Đầu Tư
  BẢN ĐỒ KCN
  You are visitors :
  KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN Vietnamese | English  

-Độ cao trung bình của đất : 32m so với mặt nước biển.

-Không có động đất hay tác động của thiên tai như : bão tố hay lũ lụt.

-Độ ẩm trung bình hàng năm : 84%

-Nhiệt độ trung bình hàng năm : 27,30C

-Lượng mưa trung bình hàng năm : 1,864 mm

-Độ nén của đất : 2 kg/cm2

NAM TAN UYEN JOINT STOCK CORPORATION
Hamlet 4, Khanh Binh Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel : 84-650-652330   Fax :84-650-652325/652327   Email: namtanuyen@vnn.vn; kinhdoanh@namtanuyen.com.vn