TỈNH BÌNH DƯƠNG
    Điều kiện tự nhiên
    Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
    Huyện TÂN UYÊN
  KCN NAM TÂN UYÊN
    Thư Ngỏ
    Giới thiệu KCN
    Điều kiện tự nhiên
    Cơ sở hạ tầng
    Vị trí thuận lợi
    Khu Đất cho Thuê
    Lợi thế cho Đầu Tư
    Các bước Đầu Tư
  BẢN ĐỒ KCN
  You are visitors :
  KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN Vietnamese | English  

KCN Nam Tân Uyên từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh theo một mô hình KCN hiện đại bao gồm :

1. Đất

2. Hệ Thống Thông Tin Viễn Thông

3. Hệ thống Điện
4. Cung Cấp Nước Sạch

5. Xử Lý Nước Thải

6. Những Cơ Sở Hạ Tầng Khác

1. Đất :

-Đất đai bằng phẳng, thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, với độ nén của đất : 2 kg/cm2
-Đất trồng cây xanh tạo cảnh quan cho KCN : 48.15 ha
-Đường giao thông nội bộ bên trong KCN, 14m-35m, tổng diện tích 53,65 ha.

2. Hệ Thống Thông Tin Viễn Thông :

-Bưu điện trung tâm Nam Tân Uyên : 2600 cổng thoại và ADSL.

-Mẫu đăng ký điện thoại (có điện thoại trong vòng 05 ngày đăng ký)

Hồ Sơ đăng ký điện thoại cố định

Click to download

Phiếu đăng ký Mega VNN

Click to download

3. Hệ thống Điện :

-110/220 KV-2 x 40 MVA (06 lines chính + 02 lines dự phòng).
-Toàn bộ hệ thống chiếu sáng được lắp đặt bên dưới mặt đất tạo cảnh quan cho toàn KCN.

Bảng giá sử dụng điện

Click to download

Trang 1 | Trang 2
NAM TAN UYEN JOINT STOCK CORPORATION
Hamlet 4, Khanh Binh Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel : 84-650-652330   Fax :84-650-652325/652327   Email: namtanuyen@vnn.vn; kinhdoanh@namtanuyen.com.vn