Thuê lại đất , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Ngân hàng hỗ trợ

13/03/2018 08:34:48
Ngân hàng hỗ trợ
Xem thêm »
Giá cho thuê

30/01/2018 08:25:22
Giá cho thuê..
Xem thêm »
Bản đồ Khu đất cho thuê

29/01/2018 09:37:49
Bản đồ Khu đất cho thuê
Xem thêm »
Xin cấp phép

19/11/2017 21:26:16
Xin cấp phép
Xem thêm »
Quy trình thuê lại đất

19/11/2017 21:16:21
Quy trình thuê lại đất
Xem thêm »
Đăng ký thuê đất

25/10/2017 10:14:13
Đăng ký thuê đất
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN