Nghị quyết đại hội cổ đông, Quan hệ cổ đông, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Nghị quyết đại hội cổ đôngCác doanh nghiệp đầu tư trong KCN