Làm việc tại các Doanh Nghiệp , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.

28/12/2017 16:29:23
Địa chỉ: P2-2-Module 1, Lô E-9 và E-10, đường N4 và D2, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Xem thêm »
CTY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM

26/12/2017 15:31:19
Địa chỉ: Lô D6- Đường D1-N2 KCN Nam Tân Uyên, TX Tân Uyên, Bình Dương
Xem thêm »
CÔNG TY TNHH FASM WORLD VIỆT NAM

26/12/2017 15:29:52
Địa chỉ: Lô Z3, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
Xem thêm »
CÔNG TY TNHH PROSH SAIGON

26/12/2017 14:49:11
Địa chỉ: Lô C4, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương
Xem thêm »
CÔNG TY TNHH BEIFU CHEMICAL

21/12/2017 08:01:14
Địa chỉ: Lô L4 và L5, đường D4, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, p. Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
Xem thêm »
CÔNG TY TNHH XIN GUANG HONG VIỆT NAM

21/12/2017 07:57:12
Địa chỉ: Lô M3-Module 1,LÔ D,ĐƯỜNG D2, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Xem thêm »
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

20/12/2017 09:19:24
Địa chỉ: P2-1-Module 1, Lô E-9 và E-10, đường N4 và D2, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Xem thêm »
CÔNG TY TNHH DAIM VIỆT NAM

20/12/2017 09:13:31
Địa chỉ: Lô C8 Đường N3, KCN Nam Tân Uyên, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Xem thêm »
CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM

03/12/2017 20:30:58
Địa chỉ: Lô M1-M2-M7-M8, đường N2-N3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, xã Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương. Tuyển dụng năm 2017.
Xem thêm »
CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ ZHONG HE

03/12/2017 20:30:30
Địa chỉ: Lô N14, đường N2, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương Điện thoại: 0274.3639299
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN