Tuyển dụng, CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM., Làm việc tại các Doanh Nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.


Địa chỉ: P2-2-Module 1, Lô E-9 và E-10, đường N4 và D2, KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Liên hệ nộp hồ sơ: (Anh Khởi)

Email: khoingo@indeco-hcm.com.vn

Điện thoại: 0906.337.317

Tuyển dụng năm 2017 - Xem chi tiết tại đây


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN