Tuyển dụng, CÔNG TY TNHH FASM WORLD VIỆT NAM, Làm việc tại các Doanh Nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

CÔNG TY TNHH FASM WORLD VIỆT NAM


Địa chỉ: Lô Z3, Đường N4, KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 0969.851.146 – 0274.3639.200

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bảo vệ hoặc gửi qua mail: dothihoaithanhbp@gmail.com

Tuyển dụng năm 2017 - Xem chi tiết tại đây 


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN